New Age historia

Hur ligger det till med New Age historia? Ja, den är omtvistad. Många hävdar att rötterna finns i i kulturer som vi inte ser så tydliga arkeologiska spår av idag. Andra menar att New Age är ett mer modernt påfund. Själva termen myntades av poeten och mystikern William Blake 1809. På 1930-talet började man inom den teosofiska rörelsen att använda begreppet som ett namn på en ny tid och en andlig rörelse anpassad för denna nya tid och dess människor. Teosoferna fördjupade sig i många kunskapstraditioner inom Hinduismen och Buddhismen. De var några av de första västerlänningar som reste jorden runt i jakt på samband och likheter mellan världsreligionerna. Idag kan man dock bekänna sig till New Age utan att vara teosof! Under de senare delarna av 1900-talet och fram till idag har rörelsen utvecklats genom inspiration från flera olika tanketraditioner, till exempel den banbrytande psykologen C.G Jung’s arketypspsykologi och de världsomvälvande strömningarna inom filosofi och populärkultur under den så kallade hippierörelsen på 1960- och 70-talet. Just nu pågår det ett arbete inom New Age med att koppla de senaste rönen inom fysik till upplevelser människor kan få genom att praktisera tekniker inom New Age. New Age historia är alltså under ständig utveckling och de som frågar om hundra år kommer att ha andra svar än de vi kan ge idag. Många av oss som är aktiva inom New Age tror att New Age historia kan spåras långt tillbaka i tiden. Kärnan i New Age är för oss kärnan inom all religion. Den är något universellt som egentligen inte kan dateras eftersom vi människor har den inom oss. Kanske har denna skatt som vi håller på att avtäcka inom New Age varit mer uppenbar inom högkulturer som vi ännu inte hittat bevis för idag.

New Age historia är gåtfull och fascinerade
New Age