New Age religion

Är New Age religion? Det har skrivits hela böcker bara om svaret på den frågan. Ofta definieras New Age som en religiös strömning, men egentligen är det ett samlingsbegrepp för många olika saker, vilket gör att New Age inte är samma sak för alla. Man kan säga att det är upp till varje utövare att bestämma om det är religion eller inte. Om det fyller samma funktion i livet som till exempel kristendomen gör för utövande kristna, då är det i praktiken en religion. Men New Age handlar ofta mindre om att tro och mer om att utforska än vad traditionell religion gör. New Age religion är heller inte så organiserad som en religion ofta är. Den består av många grupper människor eller enskilda som utövar en eller flera av de olika saker som kan sägas ingå i New Age religion. De flesta av de komponenter som passar in under begreppet New Age, till exempel meditation och reinkarnation, har sitt ursprung i religioner. Framför allt Hinduismen och Buddhismen. Precis som de gamla världsreligionerna handlar New Age om vårt sökande efter svar på de riktigt stora frågorna om kosmos och människans natur. Men du hittar inte svaren i en enda bok utan i dig själv! Om man gör skillnad på mystik och religion och definierar mystik som utforskande och religion som trossatser – då kan New Age religion snarare betraktas som en typ av mystik där du kommer att möta fler guider än predikanter. Respekt är grundläggande inom New Age och du hittar inte samma strikta hierarkier som inom kristendom, judendom och Islam där de professionella uttolkarna (prästerna, och Imamerna till exempel) har en nyckelroll. De flesta inom New Age tror på upplysning och på att det finns individer som nått längre än andra längs vägen mot det tillståndet. Men vägen är öppen även för dig!

New Age