New age och naturen

Inom New Age så ser vi naturen som en helhet och inte som en resurs som är till för att vi människor ska utvinna den på ett ohållbart sätt. New Age har alltså ett ekologiskt synsätt där vi bör samverka med naturen och inte exploatera den. Mycket inom New Age som ansåg ”flummigt” till en början är idag vad många länder försöker eftersträva för att förhindra en klimatkris. Ett konkret exempel är att odlingar ska vara ekologiska och att inte gödnings- eller bekämpningsmedel ska användas efter som det förstör jorden i det långa loppet. Ett annat exempel är att råvaror bör återbrukas i så stor utsträckning som möjligt. Idag är cirkelekonomi väldigt hett och företag som H&M och IKEA tar exempelvis in kunders gamla plagg och möbler för att återanvända materialet. Det här är alltså inget nytt inom New Age utan har alltid varit en del av kärnan i rörelsen.

New Age