Viktiga personer inom New Age

Att New Age innehåller influenser från ett flertal inriktningar står i bloggen sedan tidigare men givetvis har även vissa personer varit otroligt tongivande. En av dessa är en svensk med namn Emanuel Swedenborg, som för övrigt måste ha ett av de coolaste efternamnen. Tänk att köpa en villa av en mäklare och sedan döpa den till Swedenborg! Att Swedenborg är så viktig är att han räknas som en av fäderna till spiritualismen som är viktigt inom New Age. En annan person är den schweiziske psykologen Carl Jung som skapade den analytiska psykologin där det är viktigt att förstå olika symboler oavsett om de dyker upp i drömmar eller konsten. Helena Blavatsky var en rysk adelsdam som grundade det internationella Teosofiska samfundet som bland annat August Strindberg var en anhängare av. Syften med det Teosofiska samfundet är ett universellt broderskap och finns än idag i många länder.

New Age