New Age astrologi

New Age är ju ett samlingsnamn för vitt skilda saker som olika läror och andliga tekniker. Själva ordet New Age syftar på den astrologiska Vattumannens tidsålder. Ni kanske känner igen engelska uttrycket ”age of Aquarius”, speciellt kanske om ni kommer ihåg musikalen ”Hair”? New Age astrologi är att tro på vad astrologin säger om de olika tidsåldrarna. Man kan även leva efter vad österländsk astrologi och filosofi säger. Om vi här ska koncentrera oss på vad New Age astrologi är måste vi veta vad de olika tidsåldrarna innebär. Sedan antiken har vi levt i Fiskarnas tidsålder som domineras av kristendomen och det kommer vi att göra några hundra år till, säger en del astrologer, medan andra säger att övergången till en ny tidsålder redan har skett. Enligt New Age astrologi är Vattumannens tidsålder den näst kommande tiden och den beskrivs enligt följande:1. Den utmärks av andlighet och människor kommer att söka sig inåt istället för utåt. 2. Perioden kännetecknas av stora världsreligioner, materialism och tekniska framsteg. Med New Age astrologi menas alltså att man tror på att man blir påverkad av astrologi och Vattumannens tidsålder är den viktiga tidsålder då människor söker sig inåt. När materialism, tekniska framsteg och världsreligionerna har tagit över är man redo och har behovet att söka sig inåt. Själva begreppet Vattumannens tidsålder har att göra med i vilket av de 12 stjärntecknen vårdagjämningen inträffar. Enligt New Age astrologi påverkas vi människor av stjärnorna och deras samband och placeringar. Både vad som sker i våra liv och våra karaktärer är inte slumpmässigt utan har helt att göra med himlakropparnas placering och samband vid speciella tillfällen. Vi människor är bara spegelbilder av allt som händer i universum.

New Age