Låt reiki flöda

Reiki är ett underbart redskap som återupptäcktes tack vare Mikao Usui. Ibland står han som skapare men reiki har alltid funnits och kommer alltid att finnas. Ordet reiki är bildat av rei som betyder universell och ki som betyder energi eller kraft. Reiki är ingen religion utan det är den livsenergi som flödar genom oss alla. Om energin blockeras, går för snabbt eller för långsamt uppstår obalanser som kan leda till sjukdom. Reikiutövare lägger eller håller sina händer mot den kropp eller växt som de vill hela. Utövare känner ofta en pirrande känsla och mottagaren kan känna en strömmande värme.

Kraftsymbolen Cho ku rei

New Age