New Age och vaccinmotstånd

Det är inte alla inom New Age som är vaccinmotståndare även om många tror det. Trots vår ideologi lever vi som de flesta andra och skaffar nya läckra skal till iPhone 13, följer nationella vaccinprogram och köper märkeskläder. Synen på New Age är ganska snedvriden vilket beror på att de flesta inte vet vad det egentligen är. New Age handlar till stor del om att lyssna på sig själv och att alla ska få göra sina egna val. Det här gäller alltså också vaccinmotståndet. Alla måste respekteras för de val de gör. Att gå sin egen väg och inte följa strömmen blir ofta sett som att man är konstig i Sverige. Det gäller speciellt när man vänder sig mot den traditionella läkekonsten trots att fler och fler upptäcker metoder som i lång tid har använts inom New Age. Det handlar om allt från personlig utveckling, yoga, naturläkemedel och meditation.

New Age