New Age historia

New Age historia

Hur ligger det till med New Age historia? Ja, den är omtvistad. Många hävdar att rötterna finns i i kulturer som vi inte ser så tydliga arkeologiska spår av idag. Andra menar att New Age är ett mer modernt påfund. Själva termen myntades av poeten…

New Age