Lär dig runalfabetet och dess betydelse

De äldsta bevarade svenska dokumenten är skrivna med runalfabetet på runstenar. Det är imponerande att vi har så gamla skrifter kvar samt att man har lyckats tyda de flesta av skrifterna. Troligtvis användes även trä och ben till att skriva på, men dessa skrifter har dessvärre ruttnat bort. Man kan tycka att runalfabetet skulle läras ut i skolan eftersom det tillhör vårt kulturarv. I vårt nuvarande alfabet har vi liknande bokstäver som de som finns i det gamla runalfabetet. Vill du lära dig mer om runalfabet kan du söka på internet eller gå till biblioteket och låna en bok om runor. Det är inte helt omöjligt att råka på en runsten i Sverige. I Uppsala hittades nyligen en runsten som varit försvunnen i 180 år! Den hittades i marken några meter från en kyrka. Runstenen hade blivit bortglömd när man på 1800-talet rev en kyrka som legat där tidigare. Troligen hade stenen använts som tröskel i den gamla kyrkan. Den tecknades av någon gång på 1600-talet och fanns i ett arkiv men glömdes bort. När man skulle gräva ner en åskledare på platsen fann man den glömda runstenen. Arkeologerna säger att det är mycket ovanligt att finna en runsten i så bra skick.

New Age