Orgonite – en chigenerator

Har du någonsin velat få mer livsenergi? Eller är du en person som känner av wi-fi signaler, mobilmaster eller annan elektromagnetisk störning? Då kan det finnas en lösning i form av Orgonite. Det är ett material som är sammansatt av metall, harts och kristaller. När dessa material sätts samman med varandra så uppstår livsenergi, som även kallas chi eller bioenergi. Metalltrådar som formas till olika spiraler förstärker energin, och olika kristaller som adderas kan ”färga” samt fokusera energin. Till exempel, om den är tillverkad med jordande stenar, som tourmalin eller hematit ger den en avslappnande och lugn känsla. Det var vetenskapsmannen Wilhelm Reich som lade grunden till Orgonite, genom sina upptäckter av hur människan kan läka av denna bioenergi. Själva materialet uppfanns av Karl Welz, 1991. Det är många människor idag som har upptäckt denna alkemiska produkt. Det sägs att Orgonite som läggs ut vid mobilmaster kan stoppa strålningen, genom att omvandla energifältet till bioenergi. Många upplever att energin är skyddande och dessutom stärkande för kroppens egna energifält. Experiment har utförts där det visas att när denna bioenergi är nära plantor, då växer de fortare och blir starkare. Dessutom är det många människor som upplever att de inte känner av wi-fi signaler lika mycket när Orgoniten är nära. Har du provat denna produkt och har du märkt någon skillnad?

Orgonite skapar energi

New Age