kama-sutra

Kama Sutra är något de flesta associerar till orientaliska par, omslingrade i akrobatiska sexställningar. Vad alla kanske inte känner till är att sex är en del av många spirituella traditioner och att det handlar om att ackumulera en speciell form av energi, och att njutningens klimax är det sista man vill uppnå. Många av ställningarna är utformade för att förhindra eller åtminstone fördröja mannens utlösning. Den här typen av övningar kan liknas vid en slags rörspolning där nervsystemet befrias från mycket av det som hindrar energier från att röra sig genom kroppen. Det är i alla fall vad många utövare av denna mycket gamla, indiska, kärlekskonst hävdar. Inom New Age kan det förekomma idéer som är som inte är förankrade i ursprunglig Kama Sutra men som går under det namnet. Faktum är att det råder delade meningar bland forskare kring vad detta fenomen egentligen är ett uttryck för.

Känd fresk som kopplats till Kama Sutra

New Age