Den samiska religionen

New Age blir ofta ihop kopplat med uråldriga naturreligioner. Inte mig emot, jag tycker att fler skulle ägna sig åt att respektera och värna om naturen och förfäderna. Det är ju trots allt tack vare våra förfäders handlingar och val i livet som vi existerar.

Jag gillar tankesättet att det är förfäderna som är gudarna, inte en mansfigur som det är i de abrahamistiska religionerna. Det känns betydligt mer naturligt att be sina förfäders andar om hjälp och råd, personer som har existerat, än en uppdiktad figur som används för att kontrollera folk.

New Age